Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Thứ tư, 23/01/2013, 15:10 GMT+7

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Theo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế có quy định.

 

1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế;

b) Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ khai thuế trước, nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp thì tự khai, tự nộp số thuế phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc không xác định đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

5. Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

-------------------------------------------

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính.

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, tư vấn thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, giải thể công ty.

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệp, thực hành làm kế toán, thực hành kê khai thuế, cập nhật kiến thức thuế,kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc, thuế dành cho lãnh đạo và giám đốc, đào tạo phân tích tài chính, thực hành phân tích tài chính, tài chính dành cho lãnh đạo, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, các lớp đào tạo, mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.36011.927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.050.407 (Mr.Thu)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0942.050.407 0914.190.707