Hoàn thuế giá trị gia tăng, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Thứ hai, 28/01/2013, 15:52 GMT+7

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

 

 

 Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 01/01/2012 của Bộ tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng  như sau :

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

3. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư dưới 200 triệu đồng và 3 tháng chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán trong nước trên tờ khai của tháng phát sinh, nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.

5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đựợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

7. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miền trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

8. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

THỜI GIAN HOÀN THUẾ GTGT

Hoàn trước - kiểm sau: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế  đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

Kiểm trước - hoàn sau : 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu phát hiện có nhiều khuyết điểm.

-----------------------------------------------

 

 

CÁC DỊCH VỤ CỦA KẾ TOÁN SAO VÀNG

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG

www.saovangco.com

Trụ sở chính : Số 9 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Gò Vấp : 721 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp, Tp.HCM

Chi nhánh Thủ Đức : Số 1, Đường 18, Thủ Đức, Tp.HCM

=============

 

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng , là công ty hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chínhthành lập công tyđăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tưgiải thể công ty hàng tại Việt Nam.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề dịch vụ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng cung cấp dịch vụ đại lý thuế, được Tổng cục thuế xác nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ thủ tục thuế. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Sử dụng dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

 

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ  KẾ TOÁN SAO VÀNG

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

Dịch vụ làm kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ kế toán trọn gói  (Xem chi tiết).

Dịch vụ kế toán thuế (Xem chi tiết).

Dịch vụ ghi sổ kế toán, làm kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ lập báo cáo tài chính (Xem chi tiết).

Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế (Xem chi tiết).

Dịch vụ kiểm tra, soát xét hồ sơ và sổ sách kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp giá hấp dẫn  (Xem chi tiết)

Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập  (Xem chi tiết)

Dịch vụ làm sổ sách kế toán  (Xem chi tiết)

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính (Xem chi tiết).

Dịch vụ làm kế toán trưởng (Xem chi tiết).

Dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng (Xem chi tiết).

Tư vấn kế toán  (Xem chi tiết) 

Dịch vụ tư vấn kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán cho doanh nghiệp (Xem chi tiết)..

 

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ

 

Dịch vụ báo cáo thuế (Xem chi tiết)

- Báo cáo thuế (Xem chi tiết) 

- Đại lý thuế (Xem chi tiết)   

- Tư vấn thuế (Xem chi tiết) 

Dịch vụ thuế nhà thầu (Xem chi tiết) 

Quyết toán thuế  (Xem chi tiết)

Dịch vụ đại lý thuế (Xem chi tiết)

Dịch vụ kê khai thuế (Xem chi tiết)

Dịch vụ đăng ký thuế (Xem chi tiết)

Dịch vụ hoàn thuế (Xem chi tiết)

Hoàn thuế giá trị gia tăng (Xem chi tiết)

Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế (Xem chi tiết)

Dịch vụ kê khai thuế ban đầu (Xem chi tiết)

Dịch vụ quyết toán thuế (Xem chi tiết)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (Xem chi tiết)

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  ((Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thuế (Xem chi tiết)

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Dịch vụ thành lập công ty (Xem chi tiết)

- Thành lập công ty  (Xem chi tiết)  

Đăng ký kinh doanh  (Xem chi tiết)  

- Thành lập doanh nghiệp  (Xem chi tiết)   

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp  (Xem chi tiết)    

- Giải thể công ty  (Xem chi tiết)    

- Giải thể doanh nghiệp  (Xem chi tiết)   

- Dịch vụ đăng ký kinh doanh (Xem chi tiết)

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Xem chi tiết)

- Dịch vụ xin phép đầu tư (Xem chi tiết)  

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư (tên, địa chỉ, vốn ....) (Xem chi tiết)

Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh, kho bãi (Xem chi tiết)

Dịch vụ giải thể công ty (Xem chi tiết)

Dịch vụ đăng ký hộ kinh kinh doanh (Xem chi tiết)

 

DỊCH VỤ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

 

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện (Xem chi tiết).

Thành lập văn phòng đại diện (Xem chi tiết).    

- Dịch vụ lao động cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết).    

Dịch vụ cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết).

Dịch vụ tiền lương cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết).

- Dịch vụ làm BHXH cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết).

- Dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết).

- Dịch vụ nhân sự cho văn phòng đại diện (Xem chi tiết)

 

 DỊCH VỤ NHÂN SỰ

 

Dịch vụ tiền lương (Xem chi tiết).

Dịch vụ cho thuê nhân sự (Xem chi tiết).   

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự (Xem chi tiết)   

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự kế toán (Xem chi tiết).

Dịch vụ tuyển dụng kế toán trưởng (Xem chi tiết).

Dịch vụ cho thuê nhân viên kế toán  (Xem chi tiết).

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng   (Xem chi tiết)

Cho thuê giám đốc tài chính (Xem chi tiết)

Dịch vụ thanh toán tiền lương (Xem chi tiết)  

- Dịch vụ quản trị tiền lương (Xem chi tiết)    

 

 DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TƯ VẤN TÀI CHÍNH

 

Dịch vụ lập dự án đầu tư (Xem chi tiết)

- Lập dự án đầu tư (Xem chi tiết)   

- Thẩm định dự án đầu tư (Xem chi tiết)   

- Phân tích tài chính (Xem chi tiết)   

Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư (Xem chi tiết)

Dịch vụ phân tích tài chính doanh nghiệp (Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thẩm định giao dịch (Xem chi tiết)

Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp (Xem chi tiết)

 

   DỊCH VỤ NHÂN SỰ- LAO ĐỘNG-   TIỀN LƯƠNG

 

Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN (Xem chi tiết).

Dịch vụ đăng ký lao động (Xem chi tiết).

- Dịch vụ quản lý lương và làm bảo hiểm (Xem chi tiết)

- Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế TNCN (Xem chi tiết)

 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 

Kiểm toán báo cáo tài chính (Xem chi tiết)

Kiểm toán hoạt động (Xem chi tiết)

Kiểm toán tuân thủ (Xem chi tiết)

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án (Xem chi tiết)

Kiểm toán nội bộ (Xem chi tiết)

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm) (Xem chi tiết)

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3918 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.050.407 (Mr.Thu)

Trụ sở chính: Số 9 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Gò Vấp : 721 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Tp.HCM

Chi nhánh Thủ Đức : Số 1, Đường 18, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

08.627.23.627 08.3601.1927 0914.19.07.07 0942.05.04.07